Editing

English

If you are allowed to edit pages in this Site, simply click on edit button at the bottom of the page. This will open an editor (in a frame at the bottom of the page), for you, to edit, correct and add new information to the page.

You can look at your edited results at any time, before saving, by clicking on the **Preview* button below the editing frame.
Please also write a small description of your edit, before finally saving your edits, so other users can follow what's going on.

Please don't be afraid, the top of each editing window has 3 rows of icons you can use to format your text, to get the syntax (commands or codes). As you go on you will automatically learn these and might later not even look at these icons any longer.

Basic Text Formatting:

Syntax:

**BOLD** Text
//ITALIC// Text
__UNDERLINED__ Text

**//BOLD & ITALIC//** Text
**__BOLD & UNDERLINED__** Text

**//__BOLD, ITALIC & UNDERLINED__//** Text

Result:

BOLD Text
ITALIC Text
UNDERLINED Text

BOLD & ITALIC Text
BOLD & UNDERLINED Text

BOLD, ITALIC & UNDERLINED Text

To create a link (to a new page), use the syntax below:

Creating LINKS (Syntax):

[[[new page name]]] or [[[new page name | Text to be displayed]]].
[[[http://website.com]]] or [[[http://website.com | Text to be displayed]]].
[[[*http://website.com | Text to be displayed]]] — opens in a NEW WINDOW !!

Result:

new page name or Text to be displayed.
http://website.com or Text to be displayed.
Text to be displayed — opens in a NEW WINDOW !!

After saving the page, you can follow the newly created Link to create the new page and instantly edit it!
- Please also fill in the Short description of changes: which will make it easier to reference changes later.

Creating and editing pages is easy and there are many options that let you to create powerful sites!

For more detail information, please also see:

Beware:
Working with WIKIs might become quite addictive, especially when you know your way around the formatting characters and see your efforts take shape !! ;-)
Your phantasy and creativity is not restricted in any way.

If you still find the built-in command language of the WIKI restrictive you, can always make use of the inline functions to include HTML Language Coding or use Java Scripting Language, or ask the other Users/Members of the Group or Developers of the Wikidot.com System.

Afrikaans

Indien jy toegelaat is om bladsye op hierdie webwerf te wysig, kliek slegs op die Redigeer-knoppie aan die onderkant van die bladsy. Dit sal die redigeer-program (editor), in a raam aan die onderkant van die bladsy oopmaak, sodat jy kan redigeer, korrigeer en aanvullings tot die bladsy kan maak.

Jy kan ten enige tyd kyk na die VOORSKOU van hoe die teks sal lyk, voordat jy dit stoor/berg, indien jy kliek op die Voorskou-knoppie onderaan die redigeer-raam.
Sluit asb. ook 'n kort beskrywing in van wat jy verander of bygevoeg het, sodat ander persone vinniger kan sien wie wat gedoen het slegs om die register na te gaan, voor jy die finale uitgawe stoor.

Wees asb. nie bang om insette te lewer nie.
Elke redigeerfenster het 3 rye van funksies wat jou werk makliker kan maak met die formatteer van jou teks en om die sintaks (kommandos of kodes) reg te kry. Soos jy aangaan sal jy dit outomaties leer, soos jy meer en meer funksies gaan of wil gebruik. Later sal jy dalk nie eers meer gaan kyk na hierdie knoppies nie.

Basiese Teks Formattering:

Sintaks:

**VET** Teks
//KURSIEF// Teks
__ONDERSTREEPTE__ Teks

**//VET & KURSIEF//** Teks
**__VET & ONDERSTREEPTE__** Teks

**//__VET, KURSIEF & ONDERSTREEPTE__//** Teks

Resultaat:

VET Teks
KURSIEF Teks
ONDERSTREEPTE Teks

VET & KURSIEF Teks
VET & ONDERSTREEPTE Teks

VET, KURSIEF & ONDERSTREEPTE Teks

Om 'n nuwe SKAKEL (link) te genereer (vir 'n nuwe bladsy), gebruik asb. die volgende sintaks:

Skep SKAKELS "LINKS" (Sintaks):

[[[nuwe naam van bladsy]]] of [[[nuwe naam van bladsy | Teks wat moet aangedui word]]].
[[[http://webwerf.co.za]]] of [[[http://webwerf.co.za | Teks wat moet aangedui word]]].
[[[*webwerf.co.za | Teks wat moet aangedui word]]] — maak in 'n NUWE fenster oop !!

Resultaat:

nuwe naam van bladsy of Teks wat moet aangedui word.
http://webwerf.co.za of Teks wat moet aangedui word.
Teks wat moet aangedui word — maak in 'n NUWE fenster oop !!

Nadat jy die bladsy gestoor het, jy kan die nuwe skakel (link) onmidellik gebruik om die nuwe bladsy te kan genereer en korrigeer.
- Sluit asb. ook 'n kort beskrywing in van wat jy verander of bygevoeg het, sodat ander persone vinniger kan sien wie wat gedoen het, voor jy die finale uitgawe stoor.

Om bladsys te redigeer, is maklik en daar is baie opsies beskikbaar, om uitdrukking the gee aan die bladsy.

Sien asb. ook die volgende bladsye vir meer inligting:

Waarskuwing:
Om met Wikis te werk kan redelik verslawing tot gevolg hê, meer nog, indien jy al verskeie "triks" geleer het en sien hoe jou insette vorm gaan aanneem !! ;-)
Jou fantasie en kreatiwiteit is nie beperk in enige manier nie.

Indien jy die ingeboude kommando-taal van die WIKI 'n beperking vind, kan jy altyd gebruik maak van die "inline"-funksie om HTML-kodes of selfs Java kode in te sluit, of jy kan ander gebruikers/lede van die groep of ontwikkelaars van die Wikidot.com stelsel vra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License